Activiteiten

Vanwege corona zijn er momenteel geen activiteiten geprogrammeerd.

Zodra wij weer veilige mogelijkheden zien zullen we passende activiteiten op diverse locaties inplannen.

In de planning staan:
‘Kippen, van ei tot soep voor sterke magen’ (theorie en zelf leren slachten) – voorjaar
‘Hoe bemest ik mijn fruitbomen?’ – voorjaar
‘Bijenhotels maken’ – kinderactiviteit in de meivakantie
‘Biodiversiteit op je kavel’ – voorjaar/zomer
‘Mijn microklimaat, wat doe ik aan droogte?’ – voorjaar/zomer
‘Struinen langs tuinen door doorwaadbare zones’ – zomer
‘Zeisworkshop’ – zomer
‘Fermenteren’ – najaar
‘Bijzondere groenten’ – najaar

Bij voldoende animo kunnen we een fruitpersdag houden in september. De fruitpers staat dan ter beschikking.

In het algemeen geldt voor geprogrammeerde activiteiten: tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in Oosterwold op zaterdag van 13:30 tot 15:00 uur. Voor de activiteiten vragen wij gewoonlijk een bijdrage van €10,00 per persoon. Soms kan de bijdrage anders zijn als er bijvoorbeeld locatiekosten of hoge materiaalkosten zijn.