Activiteiten

De najaarsactiviteiten 2020 zijn wegens corona geannuleerd.

Vanwege de Coronacrisis heeft het Oogsterwoldteam besloten de voorjaarsactiviteiten te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

In het algemeen geldt: tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in Oosterwold van 13:30 tot 15:00 uur. Voor de activiteiten vragen wij gewoonlijk een bijdrage van €10,00 per persoon. Soms kan de bijdrage anders zijn als er bijvoorbeeld hoge materiaalkosten aan verbonden zijn.