Stadslandbouw

In het bestemmingsplan Oosterwold is stadslandbouw als volgt gedefinieerd:

“Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een agrarisch product uit voort komt en dat sprake is korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over voedselproductie die professioneel of voor zelfvoorzienend gebruik wordt beoefend. Stadslandbouw levert een bijdrage aan de voedselopgave van de regio. Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Het verschil tussen stadslandbouw en reguliere landbouw zit niet zozeer in schaal, vorm en intensiteit van de voedselproductie, maar in het zoeken en aangaan van verbindingen met kernen, het realiseren van korte ketens in de voedselproductie en het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen.”

Van bewoners van Oosterwold wordt verwacht dat hieraan een beduidende bijdrage wordt geleverd middels de eis meer dan de helft van de aangekochte grond te besteden aan stadslandbouw. Maar niet voor iedere bewoner is het verbouwen, verwerken en met name het vermarkten van voedsel een fluitje van een cent. Sterker nog, voor wie wel eigenlijk?

Een behoorlijke opgave dus, waar wij als Oosterwolders voor staan. 
Hier is samenwerking geboden. Een initiatief van enkele bewoners heeft onder de vleugels van FlevoVelt, de afdeling Flevoland van Velt, vereniging zonder winstoogmerk. Deze vrijwilligersorganisatie staat voor Vereniging voor Ecologisch leven en tuinieren.
Ook FlevoVelt is zeer begaan bij het duurzaam, ecologisch verbouwen en verwerken van voedsel. De vereniging zet kennisoverdracht in via enthousiaste vrijwilligers om deze ecologische leefwijze onder de aandacht te brengen en te stimuleren. 

In Oosterwold heeft dat groot succes, en FlevoVelt groeit als kool. Ondersteund door de faciliteiten die Velt biedt is daarom een project gestart om stadslandbouw in een specifiek kader, namelijk in Oosterwold, te ondersteunen. De Belgische directie van Velt vzw staat vierkant achter het project Oogsterwold.
Om mee te doen in het project of deelnemer te zijn aan de themabijeenkomsten hoef je geen lid van een vereniging te zijn. Oosterwolder of bijna-Oosterwolder zijn is genoeg. Door kennisoverdracht tussen Oosterwolders onderling wil Oogsterwold een bijdrage bieden aan stadslandbouwprojecten in Oosterwold. Daarbij is verbinding het kernbegrip bij uitstek. Het is tevens de filosofie die Velt uitdraagt om bij te dragen aan het stedelijke voedselvraagstuk.

Oogsterwold wil laagdrempelige ondersteuning bieden aan al degenen die hun stadslandbouwuitdaging serieus nemen. De opzet is om de activiteiten die Oogsterwold hiervoor organiseert zoveel mogelijk door interactie te laten verlopen. De eigen inbreng van deelnemers is een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

Oogsterwold heeft ook een facebookgroep, Oogsterwold waar wetenswaardigheden en bijzonderheden worden uitgewisseld, waar vragen kunnen worden gesteld die door mede-Oosterwolders kunnen worden beantwoord en waar de themabijeenkomsten die Oogsterwold organiseert worden aangekondigd. Wordt ook lid!