Meteen naar de inhoud

Wat doe je in augustus?

In deze maand wordt er volop geoogst met als gevolg dat er lege plekken ontstaan. Deze plekken zijn nog te vullen met het zaaien of planten van de meeste bladgroenten. Ook boerenkool en bloemkool kunnen nog geplant en Chinese kool kan gezaaid worden. Ook bij nateelt dient men rekening te houden met de vruchtwisseling. Na b.v. koolgewassen is het beter om 6 jaar te wachten voor je weer een koolgewas op dat perceel gaat telen. Blad gewassen geven minder problemen in de vruchtwisseling.

TUINTIPS van Koos:

Groenbemesting: Om te voorkomen dat de percelen braak komen te liggen, kunnen we ook een groenbemester aanbrengen. Groenbemesters voorkomen dat voedingsstoffen uit de bodem spoelen door ze bedekt te houden en het onderdrukt onkruid. De groenbemesters kunnen dan in het voorjaar in de grond gewerkt worden als organische bemesting. Ongeveer twee tot drie weken na het onderwerken kan er weer gezaaid worden. De groenbemester kan ook gebruikt worden als mulchlaag of gecomposteerd worden op de composthoop. Om je vruchtwisseling niet in de war te schoppen zou je als groenbemester Phacelia kunnen nemen, of een groenbemester uit de grassenfamilie b.v. Japanse Haver
Aardbeien: in augustus/september kunnen we aardbeien planten. De aardbeiplantjes moeten zo geplaatst worden dat de bladkroon, de verdikking tussen bladeren en wortels, net boven het grondoppervlak komt. De plant afstand moet dusdanig zijn dat de plant na regen snel droog is en dat de zon alle aardbeien goed kan beschijnen. Een rijafstand van 55-60 cm en 30 cm in de rij.
Pompoenen groeien nu erg snel en nemen veel plaats in, als dat geen probleem is omdat er genoeg ruimte is, hoeven de planten niet gesnoeid te worden. Ga je de scheuten aan de plant snoeien, laat dan twee bladeren na de laatste vrucht die overblijft zitten.
Stam sperziebonen: Als we in deze maand nog stam sperziebonen leggen, kunnen we nog een goede oogst krijgen. Ze kunnen als nateelt op een aardappel- of aardbeienbed.
Winter ui: Half augustus kan er winter ui gezaaid worden. Omdat uien zaad klein is, zaai je in zeer fijn verkruimelde grond die je na het zaaien stevig aandrukt zodat het zaad de grond goed raakt. Het kiemen van het zaad kan tot 25 dagen duren, tijdens de winter staat de groei stil, bij strenge vorst kan je de uien afdekken met b.v. stro, wat het risico van bevriezen verminderd. Na de winter gaat de groei verder. In mei en juni heb je dan verse uien.

Hoe komen wij hier van af:

Niet zo gemakkelijk. De gehoornde klaverzuring is een lastig onkruid, dat zich vermeerderd via de wortelknopen en via zaad. Na de bloei van de gele bloemetjes ontstaan de vruchtdozen, die als ze rijp zijn, het zaad ver weg laten springen. Heb je een paar plantjes, dan kan je proberen ze uit de grond te trekken inclusief de fijne worteltjes. Maar vaak merk je te laat dat het al uit de hand is gelopen. Dan kan je ze verwijderen door te schoffelen, schoffelen en nog eens schoffelen. Zorg in elk geval dat de plantjes niet in bloei komen. Staat er veel gehoornde klaverzuring op een perceel waar geen groenten meer op staan, dan kan je het principe van een vals zaaibed toepassen. Een vals zaaibed is een bed dat je zaai klaar gemaakt hebt, maar nog even laat wachten tot de onkruidzaden ontkiemd zijn. Nadat het onkruid weg geschoffeld is kan je een gewas inzaaien

Tot volgende maand,
Koos

Een uitgebreid overzicht voor alle zaai- en planttips vind je in de Moestuinkalender en wil je echt alles weten raadpleeg dan het Handboek Ecologisch tuinieren. Hierin worden alle teelten per gewas omschreven.
Beiden zijn Velt-uitgaven en ook verkrijgbaar via FlevoVelt. Gebruik voor meer info het contactformulier.

Heel handig is de fenologische kalender. Download gratis.